Dženan Hadžihasanović è tra gli artisti presenti a No Budget Biennale Vizualne Umjetnosti

Dal 4 al 17 Maggio 2018 

Galerija Charlama, Sarajevo