Yinchuan Biennale. For an Image, Faster Than Light 

Curata da Bose Krishnamachari

9 Settembre, 2016 - 18 Dicembre, 2016

Museum of Contemporary Art Yinchuan
Yinchuan, China 

www.moca-yinchuan.com