The Invisible Hand: Curating as Gesture
The 2ndCAFAM Biennale

Direttore Artistico-Generale: Pan Gongkai, Xu Bing
Direttore Artistico: Wang Huangsheng
Curatori (in ordine alfabetico): Kit Hammonds, HU Danjie, Angela Jerardi, Ma NAN, Veronica Valentini, Xiaoyu WENG
28 Febbraio – 20 Aprile, 2014

CAFA Art Museum
No.8 Hua Jia Di Nan St.,
Chao Yang District,
Beijing,
P. R. China

www.cafamuseum.org