Regina José Galindo, Aparición, 2020, lambda print on dibond, 135 x 90 cm
Regina José Galindo, Aparición, 2020, lambda print on dibond, 135 x 90 cm
Regina José Galindo, Aparición, 2020, lambda print on dibond, 135 x 90 cm
Regina José Galindo, Aparición, 2020, lambda print on dibond, 135 x 90 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, installation of 6 photographs, lambda print on dibond, 80x60 cm each
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Desaparición de 4 sirenas, 2020, lambda print on dibond, 80x60 cm
Regina José Galindo, Guatemala Feminicida, 2020, lambda print on dibond, 95 x 135 cm
Regina José Galindo, Guatemala Feminicida, 2020, lambda print on dibond, 135 x 90 cm
Regina José Galindo, Monumento a las desaparecidas, 2020, lambda print on dibond, 90 x 135 cm
Regina José Galindo, Monumento a las desaparecidas, 2020, lambda print on dibond, 90 x 135 cm
Regina José Galindo, Raices, 2014, lambda print on dibond, 135x90 cm
Previous Next