Centar za kulturu Dobrinja - vila Hadžihalilovića will present "Blank Title"

Wednesday December 5 from 7,00 p.m. to 9,00 p.m.