Yinchuan Biennale. For an Image, Faster Than Light 

Curated by Bose Krishnamachari 

September 9, 2016 - December 18, 2016

Museum of Contemporary Art Yinchuan
​Yinchuan, China 

www.moca-yinchuan.com